Welkom bij juistespoor.nl | Expertise in complexe zorgvragen en autisme

juistespoor.nl Werkt altijd OP MAAT vanuit een hulpvraag en stelt zich ten doel om volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en of hulpverleners, advies te bieden, waardoor zij bestaande probleemsituaties hanteerbaar kunnen maken.

De draagkracht zal hierdoor worden vergroot, waardoor de mogelijke stagnatie in de ontwikkeling opgeheven zal worden en de persoon met autisme weer tot ontplooiing komt.

juistespoor.nl Werkt op een methodische en praktische manier om de hulpvrager en zijn systeem te mobiliseren, te ondersteunen en te versterken.

In het ondersteuningsproces kijk ik samen met de hulpvrager en zijn systeem volgens een plan van aanpak naar onopgeloste kwesties en gaan we op zoek naar hulpbronnen.

Hulpbronnen zoals mensen, plaatsen, dingen of activiteiten die voor de hulpvrager en zijn/ haar systeem onmisbaar zijn om zelfredzaamheid te verhogen en integratie in de samenleving te bevorderen.