Voor wie

 • Voor kinderen in een 24 uurs instelling, jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), met of zonder verstandelijke beperking
 • Voor hun ouders, gezin en/of wettelijk vertegenwoordiger
 • Voor hun hulpverleners, leerkracht of werkgever

In opdracht van: 

 • PGB houder en of hulpvrager
 • PGB zorgverlener
 • AWBZ zorgaanbieder 
 • MEE
 • CCE
 • Onderwijs instelling 
 • Werkgever van een persoon met autisme 
 • Gemeente in de uitvoering van de WMO
 • Woningbouwstichting in de uitvoering van de WMO